Con rết số mấy? Rết nhỏ, rết lớn số mấy? Rết bò vào nhà điềm gì? Đánh con gì?

Rết là loài có lọc độc vì vậy khi thấy rết bò vào nhà hay rết bò vào phòng ngủ … Đọc tiếp Con rết số mấy? Rết nhỏ, rết lớn số mấy? Rết bò vào nhà điềm gì? Đánh con gì?