Làm vỡ ấm trà đánh con gì? Điềm báo lành hay dữ?

Những hiện tượng đổ vỡ bình thường trong cuộc sống đôi khi cũng được xem là điềm báo trước, chẳng … Đọc tiếp Làm vỡ ấm trà đánh con gì? Điềm báo lành hay dữ?