Nốt ruồi ở ngón chân cái tốt hay xấu? Nốt ruồi dưới, đầu ngón chân cái ý nghĩa gì?

Bạn có nốt ruồi ở ngón chân cái và bạn quan tâm đến ý nghĩa vị trí nốt ruồi này? … Đọc tiếp Nốt ruồi ở ngón chân cái tốt hay xấu? Nốt ruồi dưới, đầu ngón chân cái ý nghĩa gì?